نام واحد : تولیدی رب محبوب استرآباد

نام محصول : پوره میوه

 • سریال مجوز : 3804686
 • شماره مجوز : 713
 • تاریخ مجوز : 26/01/1375
 • کد محصول : 15491812
 • شرح محصول : بسته بندی رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 3,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%