نام واحد : حسین عباسی شایسته - صنایع غذائی شایسته

نام محصول : سس سرد

 • سریال مجوز : 1712391
 • شماره مجوز : 57071
 • تاریخ مجوز : 15/04/1373
 • کد محصول : 15492431
 • شرح محصول : سس مایونز
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%