نام واحد : پنبه مرکزی گنبد

نام محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی

 • سریال مجوز : 3808931
 • شماره مجوز : 1018
 • تاریخ مجوز : 12/03/1371
 • کد محصول : 15141210
 • شرح محصول : روغن نباتی خام ازموادنباتی وکنجاله روغن کشی
 • ظرفیت : 8,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%