نام واحد : پیام آوران سبز خاتون گلستان

نام محصول : رب گوجه فرنگی دربسته بندی اسپتیک

 • سریال مجوز : 3809422
 • شماره مجوز : 170
 • تاریخ مجوز : 20/01/1383
 • کد محصول : 15491811
 • شرح محصول : رب گوجه فرنگی دربسته بندی اسپتیک
 • ظرفیت : 18,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%