نام واحد : شرکت صنایع غذایی و بسته بندی عسل دخت شهد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1780935
 • شماره مجوز : 62737
 • تاریخ مجوز : 28/05/1391
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 685 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%