نام واحد : جمیله شمیرانی و چکاد و مانی گرروسی

نام محصول : بسته بندی شکر

 • سریال مجوز : 1762247
 • شماره مجوز : 65964
 • تاریخ مجوز : 27/08/1391
 • کد محصول : 15421113
 • شرح محصول : بسته بندی شکر
 • ظرفیت : 800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : گواهی صنعتی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%