نام واحد : محمد بور بور اژدری

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : پاکدشت...
 • تلفن شرکت : *******292
 • نشانی واحد : پاکدشت کیلومتر45 جاده خاوران بعدازپلیسراه شریف اباد روستای ابراهیم اباد خیابان امام رضا نبش بوستان پنجم قطعات 131 / 49 و 131/ 52
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : محمد بوربور اژدری
 • تلفن مدیر : ********************091
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : آماده سازی خردکردن وبسته بندی قند

 • سریال مجوز : 1781053
 • شماره مجوز : 21883
 • تاریخ مجوز : 06/02/1390
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 523 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%