نام واحد : فراوری آرد آس صحرا

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 3809788
 • شماره مجوز : 12748
 • تاریخ مجوز : 21/01/1384
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 68,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%