نام واحد : سپید شهد تابان

نام محصول : اماده خردکردن بسته بندی قند کله

 • سریال مجوز : 1781079
 • شماره مجوز : 63881
 • تاریخ مجوز : 12/12/1386
 • کد محصول : 15421223
 • شرح محصول : بسته بندی قند
 • ظرفیت : 100 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدکاکائوشکلات وانواع نقل وابنبات(1543)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%