نام واحد : تولیدی بازرگانی رنگین دشت ناز

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : کارگرشمالی و...
 • تلفن شرکت : *****880
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی نظرآباد- میدان دوم- خیابان سپیدار- قطعه شماره جی 22 از بلوک غذایی
 • تلفن واحد : ***********026
 • مدیر : کریم نصراللهی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی نظر آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی خشکبار

 • سریال مجوز : 1781421
 • شماره مجوز : 55646
 • تاریخ مجوز : 27/03/1391
 • کد محصول : 15492170
 • شرح محصول : بسته بندی خشکبار
 • ظرفیت : 248 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%