نام واحد : تعاونی کارخانه آرد صداقت خواجه نفس

نام محصول : اردغلات گندم

 • سریال مجوز : 3810686
 • شماره مجوز : 7235
 • تاریخ مجوز : 01/06/1385
 • کد محصول : 15311110
 • شرح محصول : اردغلات گندم
 • ظرفیت : 36,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%