نام واحد : علی عباس محمدی

نام محصول : میشکا

 • سریال مجوز : 1764746
 • شماره مجوز : 65443
 • تاریخ مجوز : 11/07/1391
 • کد محصول : 15431223
 • شرح محصول : میشکا
 • ظرفیت : 430 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%