نام واحد : آریان گلاره

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خیابان رودکی...
 • تلفن شرکت : *******214
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد فاز دو خیابان ششم قطعه اول تفکیکی پلاک فرعی 9345
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : حسین شاه آبادی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : سوسیس

 • سریال مجوز : 1781476
 • شماره مجوز : 58881
 • تاریخ مجوز : 17/12/1388
 • کد محصول : 15111411
 • شرح محصول : سوسیس ازگوشت قرمز وسفید حیوانات حلال
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدعمل اوری وحفاظت ازفسادگوشت ومحصولات گوشتی(1511)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%