نام واحد : خوراک دام و طیور سبز دشت ناز کتولرحمت اله کرد کتولی

نام محصول : انواع تفاله خشک

 • سریال مجوز : 3811091
 • شماره مجوز : 15877
 • تاریخ مجوز : 30/10/1385
 • کد محصول : 15331150
 • شرح محصول : انواع تفاله خشک
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 30%
  30%