نام واحد : لبنی و بستنی آیسان گلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : گرگان
 • نشانی شرکت : شهرک صنعتی...
 • تلفن شرکت : *******171جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی گرگان2
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : علی گراوند
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گرگان2

نام محصول : دوغبدون گاز

 • سریال مجوز : 3812882
 • شماره مجوز : 6974
 • تاریخ مجوز : 25/06/1388
 • کد محصول : 15201236
 • شرح محصول : دوغ بدون گاز
 • ظرفیت : 6,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 45%
  45%