نام واحد : تعاونی بسته بندی موادغذایی فرنام پیشتاز

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : میدان...
 • تلفن شرکت : *******218
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد میدان اول خ ششم قطعات 9604و9585
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : محمد فرهنگ اصفهانی
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : اماده سازی بسته بندی سبزیجات تازه

 • سریال مجوز : 1781486
 • شماره مجوز : 55828
 • تاریخ مجوز : 18/11/1388
 • کد محصول : 15132120
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی سبزیجات
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%