نام واحد : تولیدی غذاسازان نوین

نام محصول : بیسکویت

 • سریال مجوز : 1768221
 • شماره مجوز : 59487
 • تاریخ مجوز : 29/06/1383
 • کد محصول : 15411220
 • شرح محصول : بیسکویت
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%