نام واحد : سهامی عام مارگارین

نام محصول : اسید چرب یا اسید اویل

 • سریال مجوز : 1702127
 • شماره مجوز : 51307
 • تاریخ مجوز : 02/02/1391
 • کد محصول : 24113721
 • شرح محصول : اسیدچرب سولفونه
 • ظرفیت : 13,800 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%