نام واحد : گلزار شرق ایرانیان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرک خوارزمی...
 • تلفن شرکت : *******228
 • نشانی واحد : شهرک خوارزمی فاز 2 بلوار بهارستان خ زیتون 12 قطعه 191 آ
 • تلفن واحد : *******228
 • مدیر : مرتضی عباس خالق زاده
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی خوارزمی

نام محصول : انواع کیک

 • سریال مجوز : 1781750
 • شماره مجوز : 62931
 • تاریخ مجوز : 11/02/1389
 • کد محصول : 15411210
 • شرح محصول : انواع کیک وبیسکویت وکلوچه
 • ظرفیت : 195 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%