نام واحد : گلنان گنبدگلستان

 • استان : گلستان
 • شهر : گنبد کاووس
 • نشانی شرکت : گنبد انتهای...
 • تلفن شرکت : *******172جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی گنبد
 • تلفن واحد : -
 • مدیر : پرویز نفس پور
 • تلفن مدیر : *******911جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی گنبد

نام محصول : نان صنعتی - نان اروپائی

 • سریال مجوز : 3812779
 • شماره مجوز : 4192
 • تاریخ مجوز : 13/04/1388
 • کد محصول : 15411141
 • شرح محصول : نان صنعتی - نان اروپائی
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 14%
  14%