نام واحد : معدن رشد گرگان

نام محصول : کنسانتره خوراک طیور

 • سریال مجوز : 3812798
 • شماره مجوز : 4574
 • تاریخ مجوز : 30/04/1388
 • کد محصول : 15331161
 • شرح محصول : کنسانتره خوراک طیور
 • ظرفیت : 15,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 80%
  80%