نام واحد : تعاونی معدنی فجر مزینوی

نام محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)

 • سریال مجوز : 200123000000
 • شماره مجوز : 28689/1/131
 • تاریخ مجوز : 02/12/1394
 • کد محصول : 1010412308
 • شرح محصول : کنسانتره زغال سنگ سخت (آنتراسیت)
 • ظرفیت : 250,000 تن
 • گروه 2 رقمی : استخراج زغال سنگ ولینیت ..(10)
 • گروه 4 رقمی : استخراج وآگلومراسیون ذغالسنگ(1010)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 0%
  0%