نام واحد : تولیدی الکل و مواد غذایی بیدستان

نام محصول : سرکه سیب

 • سریال مجوز : 3712339
 • شماره مجوز : 18936
 • تاریخ مجوز : 26/07/1385
 • کد محصول : 15492452
 • شرح محصول : سرکه سیب
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%