نام واحد : بهمن - عبدالله- صالح- سیما بیاضیان

نام محصول : کنسروخاویار

 • سریال مجوز : 3712497
 • شماره مجوز : 23334
 • تاریخ مجوز : 06/09/1385
 • کد محصول : 15121121
 • شرح محصول : کنسروخاویار
 • ظرفیت : 750 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 37%
  37%