نام واحد : افشین آورا

 • استان : البرز
 • شهر : نظرآباد
 • نشانی شرکت : خیابان...
 • تلفن شرکت : *****226
 • نشانی واحد : نظرآباد شهرک سپهرنظرآباد خیابان نوزدهم روبروی پارمین جامه
 • تلفن واحد : *******262
 • مدیر : افشین آورا
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی غیردولتی سپهر نظر آباد

نام محصول : خوراک آماده دام

 • سریال مجوز : 1782019
 • شماره مجوز : 69207
 • تاریخ مجوز : 23/04/1389
 • کد محصول : 15331130
 • شرح محصول : خوراک اماده دام
 • ظرفیت : 7,790 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدغذاهای اماده برای حیوانات(1533)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%