نام واحد : بهمن - عبدالله- صالح- سیما بیاضیان

نام محصول : جو پوست کنده

 • سریال مجوز : 3712498
 • شماره مجوز : 23389
 • تاریخ مجوز : 06/09/1385
 • کد محصول : 15311312
 • شرح محصول : جو پوست کنده
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 35%
  35%