نام واحد : سبا پند قزوین

نام محصول : انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ

 • سریال مجوز : 3712550
 • شماره مجوز : 24844
 • تاریخ مجوز : 21/09/1385
 • کد محصول : 15491919
 • شرح محصول : انواع مایع پاستوریزه تخم مرغ
 • ظرفیت : 1,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 8%
  8%