نام واحد : صنایع غذایی گلفام طلایی البرز

نام محصول : ذرت بودادهپاپ کورن

 • سریال مجوز : 3712633
 • شماره مجوز : 26267
 • تاریخ مجوز : 02/11/1385
 • کد محصول : 15311614
 • شرح محصول : ذرت بوداده [پاپ کورن ]
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدات ازدانه های اسیاب شده(1531)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 55%
  55%