نام واحد : غذائی تردمزرضاوحجت حافظی

نام محصول : غلات حجیم شده

 • سریال مجوز : 1714680
 • شماره مجوز : 74960
 • تاریخ مجوز : 24/12/1373
 • کد محصول : 15311610
 • شرح محصول : سایرمحصولات بدست امده ازدانه غلات[ غلات حجیم شده ]
 • ظرفیت : 120 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : کارت شناسایی
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%