نام واحد : رضا عامری فرانی و طاهره زرد کف

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : تهران مولوی...
 • تلفن شرکت : *****556
 • نشانی واحد : شهرک صنعتی عباس آباد بلوار ابن سینا خ حاتم راد خ ششم کوچه 1/6 قطعه شماره 58 از بلوک 22 بی 38
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : رضا عامری
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی : شهرک صنعتی عباس آباد

نام محصول : قندکله ازشکر

 • سریال مجوز : 1782565
 • شماره مجوز : 36865
 • تاریخ مجوز : 05/09/1390
 • کد محصول : 15421221
 • شرح محصول : قند کله وحبه ازشکر
 • ظرفیت : 2,680 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%