نام واحد : ترنج نوش

نام محصول : بطری پی ئی تی

 • سریال مجوز : 1703455
 • شماره مجوز : 56942
 • تاریخ مجوز : 12/04/1385
 • کد محصول : 25201394
 • شرح محصول : بطریهای پت PET
 • ظرفیت : 105 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدنوشابه های غیرالکلی تولیداب معدنی(1554)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%