نام واحد : مجتمع بسته بندی گوشت رادین پروتئین بهنام درخور

نام محصول : برگرجات برپایه گوشت قرمزوسفیدوپروتئین گیاهی

 • سریال مجوز : 1765755
 • شماره مجوز : 52380
 • تاریخ مجوز : 28/02/1383
 • کد محصول : 15492341
 • شرح محصول : برگرگیاهی
 • ظرفیت : 4,300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%