نام واحد : حمیدرضاومحمدرضا خداوردیان

 • استان : تهران
 • شهر : پاکدشت
 • نشانی شرکت : شهرستان...
 • تلفن شرکت : *******292
 • نشانی واحد : شهرستان پاکدشت جمال اباد خیابان 45 متری شانزده متری دوم شرقی پلاک ثبتی 53 از فرعی 20
 • تلفن واحد : *******292
 • مدیر : محمد خداوردیان
 • تلفن مدیر : *******912
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : یخ

 • سریال مجوز : 1782803
 • شماره مجوز : 61261
 • تاریخ مجوز : 10/05/1391
 • کد محصول : 15492610
 • شرح محصول : یخ
 • ظرفیت : 11,250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%