نام واحد : غذائی ستاره داران

نام محصول : ماست

 • سریال مجوز : 1769380
 • شماره مجوز : 66396
 • تاریخ مجوز : 07/08/1385
 • کد محصول : 15201231
 • شرح محصول : ماست پاستوریزه
 • ظرفیت : 2,700 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%