نام واحد : کشت و صنعت نیک پارس

نام محصول : انواع خشکبارروکش شده

 • سریال مجوز : 3712652
 • شماره مجوز : 26855
 • تاریخ مجوز : 12/10/1385
 • کد محصول : 15492172
 • شرح محصول : انواع خشکبارروکش شده
 • ظرفیت : 600 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%