نام واحد : پرهام فرد اسطوره

نام محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفرانهل

 • سریال مجوز : 3712712
 • شماره مجوز : 28951
 • تاریخ مجوز : 07/11/1385
 • کد محصول : 15492421
 • شرح محصول : درجه بندی وبسته بندی زعفران
 • ظرفیت : 1 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 58%
  58%