نام واحد : شهد عسل بنیس

نام محصول : شکلات

 • سریال مجوز : 1782948
 • شماره مجوز : 40455
 • تاریخ مجوز : 15/06/1388
 • کد محصول : 15431220
 • شرح محصول : انواع شکلات
 • ظرفیت : 270 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%