نام واحد : محمدمالکی ومرضیه مالکی

نام محصول : بسته بندی میوه خشک

 • سریال مجوز : 1762401
 • شماره مجوز : 36922
 • تاریخ مجوز : 27/05/1386
 • کد محصول : 15131121
 • شرح محصول : میوه جات خشک
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%