نام واحد : فرآوری آرد و گندم آرمان

نام محصول : اردگندم نوع والسی

 • سریال مجوز : 3713698
 • شماره مجوز : 17244
 • تاریخ مجوز : 29/06/1386
 • کد محصول : 15311111
 • شرح محصول : اردگندم نوع والسی
 • ظرفیت : 50,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید نشاسته ومحصولات نشاسته ای(1532)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 40%
  40%