نام واحد : ماه دانه پردیس

نام محصول : اماده بسته بندی حبوبات

 • سریال مجوز : 1771733
 • شماره مجوز : 50395
 • تاریخ مجوز : 21/01/1391
 • کد محصول : 15492711
 • شرح محصول : پاک کردن وبسته بندی حبوبات
 • ظرفیت : 1,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%