نام واحد : شیرین کامان کاسپین

نام محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی

 • سریال مجوز : 3714613
 • شماره مجوز : 1571
 • تاریخ مجوز : 04/02/1387
 • کد محصول : 15411130
 • شرح محصول : محصولات ظریف خبازی ازانواع شیرینی
 • ظرفیت : 150 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 72%
  72%