نام واحد : زرین خرمای بوشهر

نام محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش

 • سریال مجوز : 3715033
 • شماره مجوز : 9189
 • تاریخ مجوز : 06/05/1387
 • کد محصول : 15131911
 • شرح محصول : تصفیه وبسته بندی کشمش
 • ظرفیت : 5,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 48%
  48%