نام واحد : کشت و صنعت گلستان زیتون البرز طرح توسعه

نام محصول : روغن هسته انگور

 • سریال مجوز : 3715697
 • شماره مجوز : 25349
 • تاریخ مجوز : 24/01/1388
 • کد محصول : 15141228
 • شرح محصول : روغن هسته انگور
 • ظرفیت : 123 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : طرح توسعه
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 60%
  60%