نام واحد : مینا پرستو

نام محصول : نان رژیمی

 • سریال مجوز : 1710065
 • شماره مجوز : 54325
 • تاریخ مجوز : 27/09/1386
 • کد محصول : 15411140
 • شرح محصول : سایرانواع نان
 • ظرفیت : 200 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%