نام واحد : پارس دونا روز

نام محصول : انواع پیراشکی

 • سریال مجوز : 1784325
 • شماره مجوز : 78221
 • تاریخ مجوز : 01/08/1389
 • کد محصول : 15411160
 • شرح محصول : پیراشکی
 • ظرفیت : 250 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%