نام واحد : خانم مینا کشاورز مرآت

 • استان : قزوین
 • شهر : قزوین
 • نشانی شرکت : -
 • تلفن شرکت : -
 • نشانی واحد : شهر صنعتی البرز - خ جابربن حسیان - آپارتمان شهابی - طبقه 2
 • تلفن واحد : *****************091جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • مدیر : مینا کشاورز مرآت
 • تلفن مدیر : *******912جهت دریافت اطلاعات تماس شرکتها می بایست عضو سایت بوده و حق عضویت را پرداخت نمایید.
 • شهرک صنعتی :

نام محصول : بسته بندی زیتون پرورده و روغن زیتون

 • سریال مجوز : 3715778
 • شماره مجوز : 3274
 • تاریخ مجوز : 28/02/1388
 • کد محصول : 15141245
 • شرح محصول : بسته بندی روغن زیتون
 • ظرفیت : 30 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولیدانواع روغنهای نباتی وحیوانی(1514)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 2%
  2%