نام واحد : غذائی گلسرخ سحرکریم خان محمدی

نام محصول : کلوچه

 • سریال مجوز : 1713174
 • شماره مجوز : 68653
 • تاریخ مجوز : 22/10/1375
 • کد محصول : 15411250
 • شرح محصول : انواع کلوچه
 • ظرفیت : 300 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%