نام واحد : کشت و صنعت فخر ایرانیان سفیر

نام محصول : رب گوجه فرنگی

 • سریال مجوز : 3715799
 • شماره مجوز : 3763
 • تاریخ مجوز : 06/03/1388
 • کد محصول : 15491810
 • شرح محصول : انواع رب گوجه فرنگی
 • ظرفیت : 2,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت سایرمحصولات غذائی طبقه بندی نشده درجای دیگر(1549)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 31%
  31%