نام واحد : ثمره سبز سلامت

نام محصول : انواع قند

 • سریال مجوز : 3715856
 • شماره مجوز : 4580
 • تاریخ مجوز : 09/04/1388
 • کد محصول : 15421210
 • شرح محصول : انواع قند
 • ظرفیت : 3,000 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید قندوشکر(1542)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 43%
  43%