نام واحد : شیرنوش

نام محصول : ظروف بسته بندی انواع محصولات لبنی ازجنس پلی اتیلن بادی

 • سریال مجوز : 1756761
 • شماره مجوز : 73501
 • تاریخ مجوز : 08/06/1389
 • کد محصول : 25201393
 • شرح محصول : انواع بطریهای پلاستیکی
 • ظرفیت : 109 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%