نام واحد : نان ستاره

نام محصول : انواع شیرینی

 • سریال مجوز : 1755775
 • شماره مجوز : 51387
 • تاریخ مجوز : 19/01/1387
 • کد محصول : 15431350
 • شرح محصول : شیرینیهای غیراردی سنتی
 • ظرفیت : 10 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : تولید محصولات خبازی(1541)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%