نام واحد : صنایع خوراک کودک ایران

نام محصول : غذای کودک

 • سریال مجوز : 2900325
 • شماره مجوز : 312019
 • تاریخ مجوز : 23/02/1363
 • کد محصول : 15492010
 • شرح محصول : غذای کودک
 • ظرفیت : 2,500 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : فراورده های لبنی(1520)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 50%
  50%