نام واحد : مهدی خانجانی راد

نام محصول : انواع ماکارونی

 • سریال مجوز : 2900927
 • شماره مجوز : 4396
 • تاریخ مجوز : 12/09/1376
 • کد محصول : 15441110
 • شرح محصول : انواع محصولات اردی
 • ظرفیت : 900 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : ساخت ماکارونی رشته فرنگی محصولات اردی مشابه(1544)
 • نوع مجوز : جواز تاسیس
 • وضعیت : طرح در دست اجرا
 • پیشرفت : 70%
  70%