نام واحد : بسیم افرا

نام محصول : خشک و سرخ کردن انواع سبزیجات

 • سریال مجوز : 1761799
 • شماره مجوز : 75171
 • تاریخ مجوز : 26/10/1385
 • کد محصول : 15131470
 • شرح محصول : سبزیجات سرخ کرده درروغن
 • ظرفیت : 312 تن
 • گروه 2 رقمی : محصولات غذائی وآشامیدنیها(15)
 • گروه 4 رقمی : عمل اوری وحفاظت ازفسادمیوه وسبزیجات نباتات(1513)
 • نوع مجوز : پروانه بهره برداری
 • وضعیت : فعال
 • پیشرفت : 100%
  100%